Et innovativt brannalarm- og evakueringssystem

Det unike henvisende brannalarm- og lede-
systemet Prodex FIREscape er mye mer enn bare
enn brannalarm med integrert nødbelysning.
Henvisnings-, markerings- og ledelysene samt branndetektorene blir tilsammen en intelligent helhet. Henvisningsarmaturene med skiftende
symboler stenger farlige rømningsruter og viser
heller til en trygg rømningsvei.