Prosec Gruppen

Prosec AS ble etablert 1. mars 2003 av Inge Tveit.

Gruppen

har i dag avtaler med solide internasjonale leverandører innenfor brannalarm, nødlys, innbruddsalarm, adgangskontroll, kameraovervåking og trådløse sikkerhetsprodukter.
Med dette møter vi et marked som blir mer og mer opptatt av å finne en leverandør som kan tilby et komplett sikkerhetssystem. Alle våre produkter kan samkjøres til et felles grensesnitt for sentral overvåking / kontroll. Vi vektlegger en rasjonell lager- og logistikkstruktur hvor veien fra produsent til sluttbruker er rask og kostnadseffektiv.

ProsecGroups values here(ENG)

Se en presentasjon her

Adaptive Escape Routing her
Se ProsecGruppens verdier her/NOR)

tegning ringen 218x114

PRODEX Firescape:

Det unike integrert evakuerings-systemet PRODEX Firescape tilbyr en helhetsløsning for både brannvarsling og nødlys - i ett og samme system. Løsningen består av brannalarmsentraler, nødlysarmaturer med LED lyskilde samt detektorer.
Les mer