Hånes Panorama Kristiansand

Leilighetskompleks på Hånes utenfor Kristiansand. Leilighetene og fellesareal er sikret med Firelux brannalarm og nødlys. Leilighetene er utstyrt med egne leilighetspanel slik at hver leilighet kan betjene og evt. avstille sin del.